Kontakt

AKSSON Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 155 lok. U3,
02-326 Warszawa

E-mail: biuro@aksson.pl

Telefon:

785-117-030

NIP: 522-010-45-20

REGON: 008086343

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000142766

Kapitał zakładowy 5.000 zł